Els Segadors (Los segadores)

Els Segadors

    La música del himno de Cataluña es la de una canción popular catalana de un hondo sabor litúrgico, armonizada por el maestro Morera. La letra se refiere a la lucha de independencia de los campesinos catalanes, combatientes contra el ejército castellano del rey Felipe IV, que mandado por el Conde-Duque de Olivares pretendía someter Cataluña. (Carlos Palacio, "Colección de Canciones de Lucha" Valencia, 1939)   
   
    "Els Segadors" es el himno nacional de Cataluña desde final del siglo XIX. Fue prohibido durante la dictadura franquista. El texto actual es de 1899. Su autor es Emilio Guanyavents. Utiliza elementos de la tradición oral que ya había recopilado anteriormente el escritor y filólogo Manuel Milá i Fontanals en su "Romancerillo Catalán" en 1882. La música es de Francesc Alió, que la compuso en 1892 adaptando la melodía de la versión tradicional del "Els Segadors". Las armonizaciones musicales las efectuaron Lluís Millet y Enric Morera.

 


Els Segadors

Catalunya triomfant,
tornarà a ser rica i plena
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba

Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors!
Ara és hora, d'estar alerta!
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l'enemic,
en veient la nostra ensenya
Com fem caure espigues d'or,
quan convé seguem cadenes!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
defensors de la terra!
Bon cop de falç!


Los segadores

(Traducción al castellano)

Cataluña triunfante
volverá a ser rica y llena
Atrás esta gente
tan ufana y tan soberbia

¡Buen golpe de hoz!
¡Buen golpe de hoz
defensores de la tierra!
¡Buen golpe de hoz!

Ahora es hora, segadores
ahora es hora de estar alerta
para cuando venga otro junio
afilemos bien las herramientas

¡Buen golpe de hoz!
¡Buen golpe de hoz
defensores de la tierra!
¡Buen golpe de hoz!

Que tiemble el enemigo
viendo nuestra enseña
como hacemos caer espigas de oro
cuando conviene segamos cadenas

¡Buen golpe de hoz!
¡Buen golpe de hoz
defensores de la tierra!
¡Buen golpe de hoz!


Els Segadors

(Versión Tradicional)

Catalunya, comtat gran
qui t'ha vist tan rica i plena
Ara el rei Nostre Senyor
declarada ens té la guerra.

Bon cop de falç!
Bon cop de falç,
defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Lo gran comte d'Olivars
sempre li burxa l'orella;
-Ara Ès hora, nostre rei,
ara es hora que tem guerra.-

Contra tots els catalans
ja veieu quina n'han feta
seguiren viles i llocs
fins al lloc del Riu d'Arenes;

n'han cremat un sagrat lloc,
que Santa Coloma es deia;
cremen albes i casulles,
i corporales i patenes,
i el Santíssim Sagrament,
alabat sia per sempre.

Mataren un sacerdot,
mentre que la missa deia;
mataren un cavaller,
a la porta de I'església,
en Lluís de Furrià,
i els àngels li fan gran festa.

Lo pa que no era blanc
deien que era massa negre;
el donaven als cavalls
sols per assolar la terra.

Del vi que no era bo,
n'engegaven les aixetes,
el tiraven pels carrers
sols per regar la terra.

A presència dels parents
deshonraven les donzelles.
Ne donen part al Virrei,
del mal que aquells soldats feien:

-Llicència els he donat jo,
molta més se'n poden prendre.
Sentint resposta semblant,
enarboren la bandera;
a la plaÁa de Sant Jaume
n'hi toren les dependències.

A vista de tot aixo
s'és avalotat la terra;
comencen de llevar gent
i enarborar les banderes.

Entraren a Barcelona
mil persones forasteres;
entren com a segadors,
com érem en temps de sega.

De tres guàrdies que n'hi ha,
ja n'han morta la primera;
ne mataren el Virrei,
a l'entrant de la galera;
mataren els diputats
i els jutges de l'Audiència

Aneu alerta, catalans;
catalans, aneu alerta;
mireu que aixís ho faran,
quan seran en vostres terres.

Anaren a la presó
donen llibertat als presos.
El bisbe els va beneir
amb la mà dreta i l'esquerra;

-On és vostre capità?
-On és vostra bandera?
Varen treure el bon Jesús
tot cobert amb un vel negre

-Aquí és nostre capità,
aquesta és nostra bandera.
A les armes, catalans,
que ens han declarat la guerra!